Thứ Năm, Tháng Mười Hai 7, 2023

childrens-plane-1789559__340

trai dat quay

Trái Đất quay từ Tây – Đông, nhưng tại sao máy bay bay về phía Tây lại không nhanh hơn?