Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023

chu-dai-bi-la-gi-1200×480-min

Chú Đại Bi nằm trong “Kinh Đại bi tâm đà la ni”.

chu-dai-bi-la-gi-1200×480