#30 Hướng dẫn móc túi len hình bán nguyệt

2853

Chuẩn bị:

  • 2 cuộn sợi 2.0mm (màu phối hợp tùy ý)
  • Kim móc 2.5-3.0mm
  • Kim khâu, kéo bấm sợi
  • Nút hút, nút tăng giảm, cầu D

Thực hiện: