#14 Chart móc balo gấu Pooh bằng len

4696

Xin chào các bạn, mình với sưu tầm được cách móc balo Gấu Pooh nè. Mình có baby 3 tuổi, nên cũng hay lục lọi và đi sưu tầm chart nhiều lắm í. Hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn cùng làm cho các bé nhé!

1. Chuẩn bị:

– Nguyên liệu: Sợi dệt

– Kim móc: 2.0 – 3.0mm

– Kim khâu sợi, một số phụ kiện trang trí (nếu có)

2. Ký hiệu: 
X: là mũi đơn
A: nhập 2 mũi x thành 1 mũi 
V : là 2 mũi x cùng 1 chân 
W : là 3 mũi x chụm chân

3. Cách thực hiện:

* Đầu Pooh (Head )

Móc 10 bính ( chain 10 )
1: 9x,w, 8x, v (22x)
2: v, 8x,3v,8x,2v (28x)
3: xv,9x,v,Xv,xv, 9x , vxv (34)
4: 2xv,10x,v,2x,v,2x,v 10x,v, 2x,v (40x)
5: 19x,v,19x,v (42x)
6: v, 20x,v,20x (44x)
7: xv, 17x, v , xv , xv, 17x,vxv (50x)
8: 2x, v,18x,v, 2x,v,2x,v, 18x,v 2x,v (56x)
9: 3x,v,19x, v, 3x,v, 3x,v ,19x,v 3x,v ( 62x)
10-16: 62x 
17: A,27x,A, A 27x,A (58x) 
18: A,25,A , A25x ,A (54x) 
19-25: 54x )
26: 24x,A,24x,A (50x) 
27: 23x,A,23x,A (48x) 
28: 22x,A,22x,A 44x)
29: 20x,A,20x,A (42x) 
30: 19x, A, 19x,A (40x)
31: 18x,A,18x,A (38x)


* Tai (2 cái) 
R1: MR 6x
R2 : 6v (12x)
R3:6(xv) (18x)
R4-6: 18x
Mũi 
R1: MR 6x
R2:6V = 12x
R3: 6(xv) = 18x
R4: 6(2x,v)= 24x
R5: 6(3x,v)= 30x
Nắp đậy (Flap )
H1: 22x
H2-20: 22x


* Dây đeo vai (straps)
H1: 6x 
H2-80: 6x
Thân 
* Móc từ đáy đi lên ( crochet bottom of to top)
H1: Vòng tròn MR 8x
H2: 8V (16x)
H3: (XV)*8 = 24x
H4: (2XV)*8 = 32x
H5: (3XV)*8 = 40x
H6: (4XV)*8 = 48x
H7: (5XV)*8 =56x
H8: (6XV)*8 =64x
H9: (7XV)*8 =72x
H10: (8XV)*8 =80x
H11: (9XV)*8 =88x
H12: (10XV)*8 =96x
H13: (11XV)*8 =104x
H14: (12V)*8 =112x
H15: (13XV)*8 =120x
H16: (14XV)*8 = 128x
H17-60: 128x

* Hoàn thiện sản phẩm

  • May mắt , miệng, tai, vào đầu gấu 
  • May đầu gấu vào nắp balo
  • May dây ở sau lưng balo 
  • Luồn dây qua 8 lỗ để làm dây rút tại hàng 55 .

>> Hướng dẫn cách móc ba lô sợi cói

Sưu tầm