#20 Hướng dẫn móc mũ len hoa văn ren người lớn

3595

Đặc điểm của sợi cói Nhật là siêu nhẹ, cực kì mát, móc ko đau tay, gấp gọn thoải mái mang đi muôn nơi, giặt ko lo mất dáng

Thường thì mũ trẻ em 2 cuộn người lớn 3 cuộn, mỗi cuộn nặng có 30g thôi ạ, kim móc 2,5mm giá 170k 1 cuộn và 180k cho màu loang.

* Khái quát chung

Số đo của mũ

Ch: mũi bính
x: mũi đơn
v: tăng mũi( 1 chân 2 mũi)

– Mũ móc mũi đơn là chủ yếu

– Móc xoắn ốc, hết dòng thì đánh dấu lại

– Mũ dành cho người lớn

Bắt đầu

Hàng 1:  vòng tròn ma thuật 8 X                (8)

Hàng 2: 8 V                                                               (16)

Hàng 3: (1 X, 1 V) 8 lần                                          (24)

Hàng 4: 1 X , (1V, 2 X) 7 lần, 1 V, 1X                  (32)

Hàng 5: (3 X, 1 V) 8 lần                                          (40)

Hàng 6: 40 X                                                             (40)

Hàng 7: 2 X , (1V, 4 X) 7 lần, 1 V, 2X                  (48)

Hàng 8: (5 X, 1 V) 8 lần                                          (56)

Hàng 9: 3 X , (1V, 6 X) 7 lần, 1 V, 3X                  (64)

Hàng 10: 64 X                                                           (64)

Hàng 11: (6 X, 1 V) 8 lần                                        (72)

Hàng 12: 4 X , (1V, 8 X) 7 lần, 1 V, 4X                (80)

Hàng 13: (9 X, 1 V) 8 lần                                        (88)

Hàng 14: 88 X                                                           (88)

Hàng 15: 5 X , (1V, 10 X) 7 lần, 1 V, 5X              (96)

Hàng 16: (11 X, 1 V) 8 lần                                      (104)

Hàng 17: 104 X                                                        (104)

Hàng 18: 6 X , (1V, 12 X) 7 lần, 1 V, 6X              (112)

Hàng 19: (13 X, 1 V) 8 lần                                      (120)

Hàng 20: 120 X                                                        (120)

Hàng 21: 7 X , (1V, 14 X) 7 lần, 1 V, 7X              (128)

Hàng 22: 128 X                                                       (128)

Hàng 23: (15 X, 1 V) 8 lần                                      (136)

Hàng 24: 136 X                                                        (136)

Hàng 25: 8 X , (1V, 16 X) 7 lần, 1 V, 8X              (144)

Hàng 26: 144 X                                                        (144)

Thân mũ

Hoa văn ren toàn cảnh

Hàng 1 – hàng 4: theo mẫu hoa văn ren
Hàng 5: 144 X                                                          (144)

Hàng 6: (11 X, 1 V) 12 lần                                      (156)

Hàng 7: 156 X                                                           (156)

Hàng 8 – hàng 11: theo mẫu hoa ren

Hàng 12: 156 X                                                       (156)

Hàng 13: 6 X, (1 V, 12 X) 11 lần, 1V, 6 X            (168)

Hàng 14: 168 X                                                        (168)

Hàng 15 – hàng 18: theo mẫu hoa ren

Vành mũ

Hàng 1: 168 X                                                          (168)

Hàng 2: (13 X, 1 V) 12 lần                                      (180)

Hàng 3: 7 X, (1 V, 14 X) 11 lần, 1V, 7 X              (192)

Hàng 4: 192 X                                                           (192)

Hàng 5: (15 X, 1 V) 12 lần                                      (204)

Hàng 6: 204 X                                                           (204)

Hàng 7: 8 X , (1V, 16 X) 11 lần, 1 V, 8X              (216)

Hàng 8 – 9: 216 X                                                     (216)

Hàng 10: (17 X, 1 V) 12 lần                                   (228)

Hàng 11 – 12: 228 X                                                (228)

Hàng 13: 9 X , (1V, 18 X) 11 lần, 1 V, 9X            (240)

Hàng 14 – 16: 216 X                                                (240)

Hè tới có cái mũ nhẹ mát đi đâu cầm theo cũng tiện. Chúc các bạn thành công!

>> Hướng dẫn móc mũ hở chóp – Open to Hat crochet

Nguồn: Sưu tầm