#49 Hướng dẫn đan mũ len Beloved cho mùa đông ấm áp

1136

♥ Hướng dẫn cho các size: baby (child, adult, large adult).
– Chu vi mũ (khi chưa giãn): 37 (42, 48, 53) cm
– Chiều cao mũ (không tính quả bông): ~ 17 (20, 22, 24) cm

 NGUYÊN LIỆU 

– 50 (60, 80, 100) g len De Rerum Natura Cyrano (100% merino; 100g/150m)
– Kim vòng 40cm cỡ 5.5mm (hoặc kim 2 đầu hay kim dây dài hẳn để đan vòng nhỏ theo kiểu magic loop)
– Kim vòng 40cm cỡ 4.5mm để đan gấu (hoặc kim nhỏ hơn kim chính 2 cỡ so với cỡ kim mà bạn sử dụng)
► Mẫu thử: 15 mũi và 21 hàng khi đan theo họa tiết Double Seed được 10 cm khi dùng kim 5.5mm (các bạn dựa vào mẫu thử để chọn kim và len cho phù hợp)
– 5 đánh dấu, kim khâu len, kéo

 HỌA TIẾT SỬ DỤNG TRONG BÀI 

► Đan rib 1×1 (khi đan vòng): đan (K1, P1) lặp lại cho đến hết hàng, các hàng sau thực hiện tương tự
► Họa tiết Double Seed:
– H1 : *P1, K1* – lặp lại đến hết hàng
– H2 : *P1, K1* – lặp lại đến hết hàng
– H3 : *K1, P1* – lặp lại đến hết hàng
– H4 : *K1, P1* – lặp lại đến hết hàng

 

 CÁCH THỰC HIỆN 

 

1. Gấu mũ

– Dùng kim nhỏ hơn bắt 56 (64, 72, 80) mũi, đánh dấu lại điểm bắt đầu hàng và tiến hành đan nối vòng

– Đan rib 1×1 được 4 (4, 6, 6) cm thì dừng

2. Thân mũ
– Chuyển sang kim chính, đan theo họa tiết Double Seed (DS) (đan lần lượt từ hàng 1 đến hàng 4 rồi lại xoay vòng) cho đến khi được 12 (14, 15, 16) cm tính từ lúc bắt mũi thì dừng
(nếu muốn mũ rủ hơn thì bạn có thể đan dài hơn tùy theo ý thích)

– Hàng tiếp theo (đánh dấu để chia đỉnh mũ): đan theo họa tiết DS 7 (8, 9, 10) mũi, *pM (đánh dấu), tiếp tục đan theo họa tiết DS thêm 14 (16, 18, 20) mũi, lặp lại từ * thêm 2 lần nữa, pM, đan theo họa tiết DS đến hết hàng

3. Chóp mũ (chuyển sang kim 2 đầu để đan tiếp nếu cần)

– H1 (giảm mũi): *đan theo họa tiết DS đến khi còn 3 mũi trước M (vị trí đánh dấu), SSK, K1, sM (chuyển M), K2tog*, lặp lại từ * đến * thêm 3 lần nữa, đan theo họa tiết DS đến hết hàng. (= 8 giảm mũi).

– H2: *đan theo họa tiết DS đến khi còn 2 mũi trước M, K2, sM, K1 *, lặp lại từ * đến * thêm 3 lần nữa, đan theo họa tiết DS đến hết hàng.

– Lặp lại hàng 1 và 2 cho đến khi còn 16 mũi

– HTT: *SSK, bỏ M, K2tog*, lặp lại từ * đến * thêm 4 lần nữa. (= 8 mũi).

HOÀN THIỆN
– Cắt len, để lại 1 đoạn để khâu, xỏ len qua kim khâu len và luồn qua các mũi còn lại trên kim rồi kéo chặt để khép lại đỉnh mũ, đưa len thừa vào mặt trái và giấu len

– Gắn thêm quả bông ở chóp mũ hoặc không tùy theo sở thích mỗi người

 

Chúc các bạn thành công! ♥