#77 Hướng Dẫn Chart Móc Khóa Hình Cáo Đáng Yêu

2360
  • chart-moc-khoa-hinh-cao-9584017-2209184

Nội dung

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho chart móc khóa hình cáo:

– Len ctvn 1mm
– Kim móc 1.5mm
– Kim khâu len, mắt thú, hạt vòng, bông gòn, ghim định vị, móc đánh dấu, kéo, dây móc khóa.

Ký hiệu chart móc khóa cáo:

MR: vòng tròn ma thuật
X: mũi đơn
V: tăng mũi – 2 mũi đơn chung chân
A: giảm mũi – 2 mũi đơn chụm vào 1 chân
ch: bính
T: mũi nửa kép
F: mũi kép đơn

 

Hướng dẫn làm móc khóa hình cáo:

1. ĐẦU
Bắt đầu với len vàng cam
1. MR6X = 6
2. 6V = 12
3. XV*6 = 18
4. 2XV*6 = 24
5. 3XV*6 = 30
6. 2XV2X*6 = 36
7. V5X = 42
8 – 11. 42X
Chuyển sang len trắng.
Chú ý trong dấu [] móc màu vàng cam
12. 15X, [12X], 15X
13. 17X, [8X], 17X
14. 19X, [4X], 19X
15. 20X, [2X], 20X
Cắt len vàng cam
16. A5X*6 = 36
17. 2XA2X*6 = 30
18. 3XA*6 = 24
19. XAX*6 = 18
20. XA*6 = 12
21. 6A = 6
Kết thúc, cắt len.

TAI – 2 CÁI
Sử dụng len màu vàng cam
1. MR3X = 3
2. 3V = 6
3. XV*3 = 9
4. V2X*3 = 12
5 – 6. 12X
Kết thúc, chừa lại 1 đoạn len dài để khâu ráp.

ĐUÔI
Bắt đầu với len màu trắng
1. MR3X = 3
2. 3V = 6
3. XV*3 = 9
4. 2XV*3 = 12
5. 12X
6. V3X*3 = 15
7 – 8. 15X
9. V2X*5 = 20
10 – 11. 20X
12. 3XV*5 = 25
13. 25X
Chuyển màu vàng cam
Chú ý trong dấu [] móc len trắng
14. (3X, [2X])*5
15. 25X
16. 3XA*5 = 20
17. 20X
18. 2XA*5 = 15
19. 15X
20. 3XA*3 = 12
21. 12X
22. 2XA*3 = 9
23. 9X
24. XA*3 = 6
25. 3A = 3
Kết thúc.

TÓC
Sử dụng len màu trắng
1. 11ch
2. 2X, 3T, 5F
3. 8ch
4. 2X, 2T, 3F
5. 5ch
6. X, T, 2F
7. Móc qua 6 hàng toàn bộ mũi đơn rồi kết thúc.

Chúc các bạn thành công với chart móc khóa cáo đáng yêu này nhé!
Nguồn: Alex Chou