#53 Hướng dẫn móc gấu Cuddle đáng yêu bằng len

1397

I/ Nguyên liệu cần chuẩn bị

– Len (chart gốc dùng len Alize Cotton Gold (55% cotton, 45% acrylic; 330 m / 100 g))

– Kim móc phù hợp với len của bạn (chart gốc dùng kim 2mm)

>> Sản phẩm khi hoàn thành có chiều cao tầm 15cm khi dùng nguyên liệu như trên

– Mắt thú cỡ 6mm

– Bông nhồi, kim khâu len, kéo, chỉ nâu, cúc áo

II/ Kí hiệu và các mũi cần biết

– ch = chain: mũi bính

– sc = single crochet: mũi đơn

– inc = increase: tăng mũi – móc 2 mũi đơn trên cùng 1 chân mũi

– dec = decrease: giảm mũi – móc 2 mũi đơn chung đầu

– sl st = slip stitch: trượt mũi

– dc = double crochet: mũi kép đơn

III/ Cách thực hiện

– Trong bài này chúng ta sẽ tiến hành móc xoắn ốc không kết hàng, các bạn dùng đánh dấu để nhận biết vị trí kết thúc và bắt đầu của 1 hàng

 1. Đầu

– H1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc [6]

– H2: (inc) x6 (làm như trong ngoặc 6 lần) [12]

– H3: (sc1, inc) x6 [18]

– H4: (sc2, inc) x6 [24]

– H5: (sc3, inc) x6 [30]

– H6: (sc4, inc) x6 [36]

– H7-11: sc hết 36 mũi [36]

– H12: (sc5, inc) x6 [42]

– H13-14: sc hết 42 mũi [42]

– H15: (sc5, dec) x6 [36]

– Gắn mắt vào giữa hàng 12 và 13, 2 mắt cách nhau 5 mũi

– H16: (sc4, dec) x6 [30]

– H17: (sc3, dec) x6 [24]

– H18: (sc2, dec) x6 [18]

– H19: (sc1, dec) x6 [12]

– Chốt mũi, cắt len và giấu len thừa. Tiến hành nhồi bông

 1. Tai (làm 2 phần)

– H1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc [6]

– H2: (inc) x6 [12]

– H3: (sc5, inc) x2 [14]

– H4-5: sc hết 14 mũi [14]

– Chốt mũi, cắt len, để lại 1 đoạn dài để khâu.

 1. Mũi

– H1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc [6]

– H2: (inc) x2, 3 sc tại chân mũi tiếp theo, (inc) x2, 3 sc tại chân mũi tiếp theo [14]

– H3: sc hết 14 mũi [14]

– Chốt mũi, cắt len, để lại 1 đoạn dài để khâu.

 1. Tay (làm 2 phần)

– H1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc [6]

– H2: (inc) x6 [12]

– H3: (sc5, inc) x2 [14]

– H4-5: sc hết 14 mũi [14]

– H6: (sc5, dec) x2 [12]

– H7-8: sc hết 12 mũi [12]

– H9: sc5, dec, sc5 [11]

– H10: sc4, dec, sc5 [10]

– H11-19: sc hết 10 mũi [10]

– Chốt mũi, cắt len, để lại 1 đoạn dài để khâu. Chỉ nhồi bông 1 nửa phần tay

 1. Chân (làm 2 phần)

– H1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc [6]

– H2: (inc) x6 [12]

– H3: (sc1, inc) x6 [18]

– H4: (sc2, inc) x6 [24]

– H5: sc hết 24 mũi [24]

– H6: (dec) x2, sc6, (dec) x4, sc6 [18]

– H7: dec, sc5, (dec) x3, sc5 [14]

– H8: sc5, (dec) x2, sc5 [12]

– H9-11: sc hết 12 mũi [12]

– H12: (sc5, inc) x2 [14]

– H13: (sc6, inc) x2 [16]

– H14: sc hết 16 mũi [16] (khi móc sang chân thứ 2 (chân trái) thì hàng này sẽ móc thêm 5 mũi đơn nữa)

– Chốt mũi, cắt len với chân thứ nhất, chân thứ 2 không cắt để tiến hành móc tiếp

– Nhồi bông cho chân

 1. Thân

– Lấy lên 2 bính và nối 2 chân với nhau bằng 1 mũi trượt (lưu ý chọn mũi thực hiện mũi trượt để 2 bên bàn chân cân xứng với nhau (nhìn ảnh))

– H1: móc sc hết số mũi của chân đầu tiên, sc tại 2 bính lấy thêm, sc hết số mũi của chân thứ 2, sc tại 2 bính lấy thêm (phía còn lại) [36]

– H2: sc34, (inc) x2 [38]

– H3: inc, sc32, inc, sc4 [40]

– H4-8: sc hết 40 mũi [40]

– H9: sc8, dec, sc17, dec, sc11 [38]

– H10: sc8, dec, sc15, dec, sc11 [36]

– H11: sc34, dec [35]

– H12: sc33, dec [34]

– H13: sc7, dec, sc15, dec, sc8 [32]

– H14: sc hết 32 mũi [32]

– H15: sc7, dec, sc14, dec, sc7 [30]

– H16: sc7, dec, sc12, dec, sc7 [28]

– H17: sc hết 28 mũi [28]

– H18: (sc5, dec) x4 [24]

– H19: sc hết 24 mũi [24]

– H20: (sc4, dec) x4 [20]

– H21: (sc3, dec) x4 [16]

– Chốt mũi, cắt len, để lại 1 đoạn dài để khâu. Tiến hành nhồi bông

 1. Đuôi

– H1: tạo vòng tròn ma thuật với 6 sc [6]

– H2: (inc) x6 [12]

– H3: sc hết 12 mũi [12]

– H4: (dec) x6 [6]

– Chốt mũi, cắt len, để lại 1 đoạn dài để khâu. Nhồi 1 ít bông cho phần đuôi.

 1. Khăn

– H1: lấy lên 1 dải bính đủ để quấn được 2 vòng cổ

– H2: móc mỗi chân 1 dc cho đến hết hàng, chốt mũi, cắt len

            HOÀN THIỆN

 1. Khâu mũi vào đầu tại vị trí giữa hàng 12 và hàng 15, nhồi 1 ít bông vào mũi trước khi kết thúc phần khâu
 1. Khâu tai vào đầu phía sau hàng 4
 1. Thêu chóp mũi bằng chỉ nâu

 1. Khâu đuôi, tay và đầu vào thân

 1. Quấn khăn 2 vòng quanh cổ, khâu 2 đầu khăn lại với nhau và đính cúc vào vị trí này

 

            Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong sản phẩm cho bé yêu ^^

            Chúc các bạn thành công! ♥