#51 Hướng dẫn móc bạn thỏ nhí bằng len đáng yêu

1157

► Nguyên liệu cần chuẩn bị:

– Len

– Kim móc phù hợp với len của bạn

(mình dùng len Baby Cotton của ICE, kim 3.25mm)

– Kéo, kim khâu len, bông nhồi, mắt thú

► Kí hiệu cần biết

– MR: tạo vòng tròn ma thuật

– X: mũi đơn

– V: mũi tăng (móc 2 mũi đơn trên cùng 1 chân mũi)

– A: mũi giảm (mình dùng mũi giảm ẩn, chi tiết hướng dẫn tham khảo tại video ở cuối bài)

► Cách thực hiện:

  1. Tay(làm 2 phần)

– H1: MR 6X

– H2: (X, V) x3 (9) (x3: làm như trong ngoặc 3 lần)

– H3-8: X hết (6 hàng)

– Nhồi bông cho tay (chỉ nhồi 2/3 chiều dài tay tính từ dưới lên)

– H9: A, 7X (8)

– Gập đôi 2 mép trên lại, móc ghép với nhau bằng 4 mũi đơn

  1. Chân – Thân – Đầu

* Chân:

– H1: MR 8X

– H2: (X, V) x4 (12)

– H3-7: X hết (5 hàng)

– Trượt mũi, cắt len rồi chốt mũi

– Làm tương tự với chân thứ 2 nhưng sau khi trượt mũi thì không cắt len mà móc tiếp lên thân như sau

* Thân:

– H1: Từ vị trí đang móc của chân thứ 2, lấy lên 2 bính, móc tiếp 12 mũi đơn của chân thứ nhất, móc 1V, 1X vào dải 2 bính, móc tiếp 12 bính của chân thứ 2, móc 1V, 1X vào nửa còn lại của dải 2 bính (30)

– Nhồi bông cho phần chân

– H2-6: X hết (5 hàng)

– H7: 6X, A, 13X, A, 7X (28)

– H8-9: X hết

– H10: (2X, A) x7 (21)

– H11: 3X, móc 4 mũi tiếp theo ghép với tay, 7X, móc 4 mũi tiếp theo ghép với tay còn lại, 3X (21)

– H12: (X, A) x7 (14)

– Nhồi bông cho thân

* Đầu

– H1: Tiếp tục móc từ vị trí hiện tại của phần thân, chỉ móc tại nửa chân mũi phía trước, (X, V) x7 (21)

– H2: (2X, V) x7 (28)

– H3: 5X, 4V, 10X, 4V, 5X (36)

– H4: 6X, V, 2X, V, 2X, V, 11X, V, 2X, V, 2X, V, 5X (42)

– H5-8: X hết (4 hàng)

– H9: 9X, 2A, 17X, 2A, 8X (38)

– H10: X hết

– H11: 9X, A, 17X, A, 8X (36)

– H12-13: X hết

– Gắn mắt giữa hàng 8 và 9, 2 mắt cách nhau 5 mũi

– H14: (4X, A) x6 (30)

– H15: (X, A, 2X) x6 (24)

– Nhồi bông cho đầu

– H16: (A, 2X) x6 (18)

– H17: (X, A) x6 (12)

– H18: 6A (6)

– Trượt mũi, cắt len, xỏ sợi len thừa qua kim khâu len rồi đưa qua các nửa chân mũi phía trên của các mũi còn lại rồi kéo chặt để khép vòng. Giấu len vào trong sản phẩm

  1. Tai(làm 2 phần)

– H1: MR 6X

– H2: (2X, V) x2 (8)

– H3: (X, V) x4 (12)

– H4: (2X, V) x4 (16)

– H5-6: X hết

– H7: (2X, A) x4 (12)

– H8-9: X hết

– H10: (X, A) x4 (8)

– Trượt mũi, cắt len, để lại 1 đoạn đủ để khâu rồi chốt mũi

– Khâu tai vào đầu và thêu mũi để hoàn thiện sản phẩm

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: RIO