#76 Chart móc con cừu len bằng mũi bắp

2163

Nội dung

chart-cuu-hat-bap-5058756-5767224

Nguyên liệu cho chart cừu:

– Len ctvn 2mm

– Kim móc 2.5

– Bông, kim khâu len, ruy băng…

Ký hiệu:

X: mũi đơn

V: tăng mũi

A: Giảm mũi

N: mũi hạt bắp

Cách làm con cừu:

Chân

1. MR, 6X = 6

2. 6V = 12

3. (X, V)*6 = 18

4. (2X, V)*6 = 24

5. 24X = 24

6. 2A, 9X, 2V, 9X = 24

7. 24X

8. 2A,9X,2V,9X = 24

9. 24X

10. 24X

11. 2A, 9X, 2V, 9X = 24

12. 24X. Kết thúc và cắt len

Tiếp tục móc chân thứ 2 tương tự chân thứ nhất. Nhưng khi móc xong 12 hàng các bạn không chốt len và cắt sợi nữa mà chúng ta tiếp tục móc tiếp 6 mũi móc xích để nối chân thứ 2 với chân thứ nhất rồi móc tiếp lên phần thân.

Thân: Chuyển len xanh

Nối hai chân hướng vào nhau, có vòng tròn 24 mũi đơn ở chân thứ nhất, 6 mũi đơn ở 6 chân bính, 24 mũi đơn ở chân thứ 2 và 6 mũi đơn ở 6 chân bính. Tổng 60 mũi
Mũi hạt bắp: móc cụm 5 mũi nửa kép- mũi hạt bắp

H1: mũi hạt bắp (N), mũi nửa kép (hdc). ( 60 mũi = 30 N + 30 hdc

H2: 60 x

H3: 60 N hdc

H4: 60 x

H5: 60 N hdc

H6: 12x A 28x A 16x (58x)

H7: 58 ( 29N 29hdc)

H8: 12x A 27x A 15x (56x)

H9: 56 (28N 28hdc)

H10: 12x A 26x A 14x (54x)

H11: 54 (27N 27hdc)

H12: 12x A 25x A 13x (52x)

H13: 52 ( 26N 26hdc)

H14: A 11x A 11x A 11x A 11x (48x)

H15: 48 ( 24N 24hdc)

H16: A 10x A 10x A 10x A 10x (44)

H17: 44 ( 22N 22hdc)

H18: A 9x A 9x A 9x A 9x ( 40x)

H19: 40 (20N 20hdc)

H20: 3x A (32x)

H21: 32( 16N 16hdc)

Kết thúc, cắt len

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết khác trên blog, xem chi tiết tại đây

Đầu

1. MR 6X

2. 6V = 12

3. (X, V)*6 = 18

4. (2X, V)*6 = 24

5. (3X, V)*6 = 30

6. (4X, V)*6 = 36

7. (5X, V)*6 = 42

8. (6X, V)*6 = 48

9. 48X

10. (7X, V)*6 = 54

11. 54X

12. (8X, V)*6 = 60

13. (9X, V)*6 = 66

14. (10X, V)*6 = 72

15. 72X

16. (11X, V)*6 = 78

17. 78X

18. (12X, V)*6 = 84

19-20. 84X

21. (12X, A)*6 = 78

22. (11X, A)*6 = 72

23. (10X, A)*6 = 66

24. (9X, A)*6 = 60

25. (8X, A)*6 = 54

26. (7X, A)*6 = 48

27. (6X, A)*6 = 42

28. (5X, A)*6 = 36

29. (4X, A)*6 = 30.

Nhồi bông

30. (3x, A)*6= 24

31. (2x, A)*6=18

32. (X, A)*6= 12

33. 6A=6

Kết thúc, cắt len
 

Tay (x2) bắt đầu màu trắng, màu xanh ngọc, màu xanh mint

1. MR 6X = 6

2. 6V = 12

3. (X, V)*6 = 18

4-7. 18X

8. 2A, 14X = 16

9. 9x, đổi màu, 7x (16x)

10. 16x

11. 9x, đổi màu, 7x (16x)

12. 16x

13. 9x, đổi màu, 7x (16x)

14. 16x

15. 9x, đổi màu, 7x (16x)

16. 16x

17. 7x, 2A, đổi màu, 6x (15x)

18. 15x

19. 10x, đổi màu, 5x (15x)

20. 15x

21. 11x, đổi màu, 4x (15x)

22. 15x

23. 12x, đổi màu, 3x (15x)

24. 15x

25. 12x, đổi màu, A, x (14x)

26. 14x

27. 13x, đổi màu, x (14x)

28. 14x

29. 14x, đổi màu (14x)

30. 14x

31. 14x, đổi màu (14x)

32. 14x

Nhồi bông

Tương tự các bạn móc tiếp tay còn lại. Rồi gập 2 mép lại, và khâu chúng vào thân.

 (N: mũi bắp tương tự như phần thân, hdc: mũi nửa kép)

1. MR, 10x

2. N, hdc (10) (5N, 5hdc)

3. 10v (20x)

4. N, hdc (20) (10N, 10hdc)

5. X, V (30x)

6. N, hdc. (30) (15N, 15hdc)

7. 2x, V (40x)

8. N, hdc (40) (20N, 20hdc)

9. 3x, V (50x)

10. N, hdc (50) (25N, 25hdc)

11. 4x, V (60x)

12. N, hdc (60) (30N, 30hdc)

13. 60x

14. N, hdc (60) (30N, 30hdc)

15. N, hdc (60) (30N, 30hdc)

16. A, 13x, A, 13x, A, 13x, A, 13x (56x)

17. N, hdc (56) (28N, 28hdc)

18. Đổi màu 56 mũi kép đôi (tr) (56)

Đội mũ cho bạn cừu Oveja

19. 6x, A (48x)

Tai (x2)

1. MR 6x

2. 6v (12x)

3. X, V (18x)

4. 2X, V (24x)

5. 3X, V (30x)

6-12: 30x

13. 3x, A (24x)

14-15: 24x

16: 2x, A (18x)

17-18: 18x
Gập và khâu hai bên tai

Tai trong (x2) màu hồng
Lấy 5 bính, bắt đầu từ mũi bính thứ 2, mũi trượt, x, hdc, 6dc vào mũi cuối, hdc, x, mũi trượt.

Đầu

1. MR 6X

2. 6V = 12

3. (X, V)*6 = 18

4. (2X, V)*6 = 24

5. (3X, V)*6 = 30

6-9: 30x

10. (3x, A)*6= 24

11. (2x, A)*6=18

Nhồi bông

12. (X, A)*6= 12

13. 6A=6

Mũ: màu xanh ngọc

1. MR 12x

2. N, hdc (12) (6N, 6hdc)

3. X, V (18x)

4. N, hdc (18) (9N, 9hdc)

5. 2x, V (24x)

6. N, hdc (24) (12N, 12hdc)

7. 3x, V (30x)

8. 30hdc, mũi trượt, đổi màu

9. 30x

Kết thúc, để đoạn len dài để khâu mũ vào phần đầu bé cừu mini.

Chân (x2)

1. MR 4x

2. 4v (8x)

3-6: 8x

Ở dòng 6 chuyển màu len, móc 4 bính, nối chân như cừu mẹ

Thân

1. 8x, 4x vào 4 bính, 8x chân thứ 2,4x vào bính (24x)

2-7: 24x

8-11: mỗi hàng giảm hai mũi ở hai bên thân cừu

8. 24x

9. 20x

10. 18x

11. 16x

Còn lại 16x

Nhồi bông

Tay (x2) không nhồi bông

1. MR 4x

2. 4v (8x)

3. 2A, 4x (6x)

4-9: 6x

10. Kết thúc và khâu vào thân

Tai (x2)

1. MR 6x

2. 6v (12x)

3-6: 12x

7. 6A (6x)

8. 6x

Kết thúc và khâu vào phần đầu

Khâu các bộ phận

Cừu mẹ

Khâu mắt ở dòng 18 và 19. Mũi hình V viền đen xám ở hai dòng dưới. Lông này 4 dòng trên mắt

Khâu từng bộ phận và kết thúc.

Chúc các bạn thành công với chart mẹ con cừu này nhé!