#144 Hướng dẫn móc móc áo khoác ngoài (cardigan) nhẹ nhàng

587
 

Nghe bảo cái se lạnh đầu mùa sắp về rồi! Hãy cùng móc móc áo khoác ngoài (cardigan) nhẹ nhàng cùng giaumiz.com nhé! Áo này không ấm lắm nhưng nó đẹp! ^^

Nguồn: sưu tầm

Nội dung

Mũi móc sử dụng cho áo khoác 

– Mũi bính (mũi móc xích)

– Mũi đơn

– Mũi kép đơn (gọi tắt là mũi kép)

– Mũi kép đơn chập 2 chung chân (gọi tắt là mũi chập 2)

– Mũi kép đơn chập 3 chung chân (gọi tắt là mũi chập 3)

– Mũi trượt (mũi dời).

Hướng dẫn chi tiết chart móc len

Hướng dẫn móc móc áo khoác ngoài (cardigan) nhẹ nhàng 1
Hướng dẫn móc móc áo khoác ngoài (cardigan) nhẹ nhàng

Chart họa tiết để móc áo khoác len

6 mũi cho 1 cụm họa tiết. Bắt đầu với số mũi bính phù hợp kích thước vòng ngực áo và chia cho 6 dư 1. Móc quay đầu.

– Hàng 1: 1 mũi bính, 1 mũi đơn vào mũi bính đầu tiên trên chuỗi bính bắt đầu (mũi thứ 2 kể từ kim móc), lặp lại (2 mũi bính, bỏ qua 2 mũi bính, (1 mũi kép, 2 mũi bính, 1 mũi kép) vào 1 mũi bính tiếp theo, 2 mũi bính, bỏ qua 2 mũi bính, 1 mũi đơn vào 1 mũi bính tiếp) đến hết hàng.

– Hàng 2: 3 mũi bính (coi là 1 mũi kép đôi), (1 mũi chập 3, 2 mũi bính, 1 mũi chập 3, 2 mũi bính, 1 mũi chập 3) vào khoảng trống 2 mũi bính giữa 2 mũi kép, lặp lại (1 mũi bính, (1 mũi chập 3, 2 mũi bính, 1 mũi chập 3, 2 mũi bính, 1 mũi chập 3) vào khoảng trống 2 mũi bính giữa 2 mũi kép) đến hết hàng, 1 mũi kép đôi vào 1 mũi đơn cuối.

– Hàng 3: 2 mũi bính (coi là 1 mũi kép), 1 mũi bính, (1 mũi kép vào khoảng trống 2 mũi bính tiếp, 1 mũi bính) x 2 lần, lặp lại ( 1 mũi kép vào khoảng trống 1 mũi bính tiếp, 1 mũi bính, (1 mũi kép vào khoảng trống 2 mũi bính tiếp, 1 mũi bính) x 2 lần) đến hết hàng, 1 mũi kép vào mũi bính thứ 3 khi bắt đầu hàng 2.

– Hàng 4: 2 mũi bính (coi là 1 mũi kép), lặp lại (1 mũi kép vào khoảng trống 1 mũi bính, 1 mũi kép vào mũi kép tiếp) đến hết hàng, 1 mũi kép vào khoảng trống 3 mũi bính cuối cùng, 1 mũi kép vào mũi bính thứ 2 trên chuỗi bính này.

Hàng 5 tương tự hàng 1, thay vì chân móc ở hàng 1 là mũi bính thì ở hàng 5 (hàng 9,13,17…), chân móc là mũi kép. Lặp lại 4 hàng họa tiết này.

Chiết nách áo, vai áo và cổ áo phải + họa tiết đường viền dưới

Hướng dẫn móc móc áo khoác ngoài (cardigan) nhẹ nhàng

Chiết nách áo, vai áo và cổ áo trái + chiết cổ và vai áo mặt lưng

Hướng dẫn móc móc áo khoác ngoài (cardigan) nhẹ nhàng

Tay áo

Hướng dẫn móc móc áo khoác ngoài (cardigan) nhẹ nhàng

 
Chúc các bạn thành công! ^^
 
❤️ Tham gia cộng đồng Đan Móc Len Theo Mẫu trên facebook các bạn nhé! Hoặc có thể tham khảo Kênh Giấu Miz của mình để làm quen.