#28 Hướng dẫn móc áo len hình Lá điệu đà cho bé

2933

Cơn nghiền móc áo vẫn chưa chấm dứt, tớ thấy áo lá này yêu quá nên làm luôn, 1 buổi tối là xong

Tớ ưu ái đồ cho bé gái quá nhỉ, hihi, sắp tới tớ sẽ sưu tầm mẫu cho áo nam nha, cám ơn các bạn luôn theo dõi tớ!

Nguyên liệu: 

  • Len patons canadiana : hết hơn 2c mua len : tại đây
  • Kim móc 3,5mm

Cách làm

* Khái quát chung

Áo hướng dẫn cho các cỡ sau:

0-3 tháng

6-12 tháng

1-2 tuổi

3-4 tuổi

5-6 tuổi

7-8 tuổi

Tớ làm áo cho bé  3 tháng nhưng lại móc theo công thức áo 6-12 tháng mặc với vừa, nếu móc đúng 0-3 thì chật, tớ dịch  nguyên bản gốc nên để nguyên thế. Các bạn làm thì nhích lên 1 size nha

Kí hiệu

ch: mũi bính

v: tăng mũi( 1 chân 2 mũi)

sc: mũi đơn

dc: mũi kép đơn

vdc: tăng mũi kép  đơn( 1 chân 2 mũi)

hdc: mũi chữ T

FPdc: mũi ngoặc trước

BPdc: mũi ngoặc sau

Video hướng dẫn 2 mũi trên: tại đây

– Mũi HDC around: các bạn quan sát kĩ hình nha

Mũi này móc như sau: sau khi móc 1 mũi hdc rồi ( hình 1) thì mình vắt dây, kéo lên 1 mũi- lúc này trên que có 3 mũi(hình minh họa 2) sau đó vắt dây rút hết( hình 3)

1. Cổ áo

Vòng 1:

ch44[44,51,51,58,58], sc từ chân thứ 2 của kim móc, sc tới hết

Lúc này có (43[43,50,50,57,57] mũi

Vòng 2:

Mặt trái: ch1, dc tới hết

Lúc này có (43[43,50,50,57,57] mũi

Vòng 3:

Mặt phải: ch1, 3sc* 3FPdc vào chân tiếp theo, 3FPdc vào chân tiếp theo, 5dc* lặp lại phần ** cho tới hết

Lưu ý: 3FPdc vào chân tiếp theo: nghĩa là đâm 3 mũi FPdc vào cùng 1 chân

Lúc này có 67[67,78,78,89,89] mũi

Vòng 4:

mặt trái: ch1,2sc * vsc, 6BPdc, vsc, 3sc* lặp lại ** tới hết

Lúc này có 79[79,92,92,105,105] mũi

Vòng 5:

mặt phải: ch1, 3sc * vsc, 2FPdc, bỏ qua 2 mũi, 2FPdc, vsc, 5sc* lặp lại ** cho tới hết

Lúc này có 79[79,92,92,105,105] mũi

Dòng 5 này  là mình thu cái lá vào

Vòng 6:

mặt trái: ch1, sc tới hết

Lúc này có 79[79,92,92,105,105] mũi

Vòng 7:

mặt phải: ch1, 7sc , * FPdc vào chân đầu tiên FPdc của hàng trước, bỏ qua 2 mũi, FPdc vào chân cuối cùng FPdc của hàng trước, 12sc* lặp lại ** cho tới hết

Lúc này có 85[85,99,99,113,113] mũi

Hình minh họa, nghĩa là mình thu cái lá vào

Vòng 8-9: ch1, sc tới hết

Lúc này có 85[85,99,99,113,113] mũi

Vòng 10: với size 0-6 tháng, 3-4 tuổi, 7-8 tuổi móc như sau:

ch1* 3sc,  vsc* lặp lại tới khi còn 1[3,1] mũi,  thì móc 1[3,1] sc

Lúc này có 106[123,141] mũi

Vòng 10 với size 6-12 tháng, 1-2 tuổi 5-6 tuổi móc như sau:

ch1* 5sc, vsc* lặp lại ** tới khi còn [7,3,5] mũi, sc [7,3,5] mũi

Lúc này có [98,115,131] mũi

Vòng 11:

ch1, hdc vào chân đầu tiên* bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại tới khi còn 1[1,2,2,2,2] mũi, hdc tới hết

Lúc này có 106[98,114,122,130,140] mũi

Với cỡ 0-6 tháng chuyển sang phần 2( phần thân)

Các cỡ khác móc tiếp tục như sau:

Vòng 12:

ch1, dc vào chân đầut tiên* dc [3,5,5,4,5] mũi, vdc* lặp lại tới khi còn [1,5,1,9,7] mũi, dc [1,5,1,9,7] mũi

Lúc này có [122,132,142,154,162] mũi

Vòng 13:

ch1, hdc vào chân đầu tiên* bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại ** tới hết, hdc vào chân cuối cùng

Lúc này có [122,132,142,154,162] mũi

Với size 6-12 thagns, 1-2 tuổi, 3-4 tuổi chuyển sang phần 2( móc thân)

Với size 5-6 tuổi, 7-8 tuổi móc tiếp như sau:

Vòng 14:

ch1, dc tới hết

Lúc này có [154,162] mũi

Vòng 15:

ch1, hdc vào chân đầu tiên * bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại ** tới hết, hdc vào chân cuối cùng

Lúc này có [154,162] mũi

2. Móc thân áo

Hàng 1:

ch1, dc 15[17,19,21,23,24] mũi, ch2[2,2,4,4,5] mũi, bỏ qua 22[25,26,28,30,31]>>> ta được ống tay thứ 1,

dc 32[38,42,44,48,52] mũi, ch2[2,2,4,4,5] mũi( chỗ này là thân sau áo)

bỏ qua 22[25,26,28,30,31]>>> ta được ống tay thứ 2,

dc 15[17,19,21,23,24] mũi

Lúc này có (66[76,84,94,102,110] mũi

Hàng 2:

ch1, hdc vào chân đầu tiên *  bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại ** tới hết, hdc vào chân cuối cùng

Lúc này có 66[76,84,94,102,110] mũi
Hàng 3:

ch1, dc tới hết

Lúc này có 66[76,84,94,102,110] mũi

Lặp lại hàng 2 và 3 thêm- 3[4,5,6,8,9]  lần

Không cắt len tiếp tục móc diềm thân áo bên phải

Hàng 1:

ch1, sc 29[34,39,49,59,65] mũi

Hàng 2:

ch1, sc vào chân đầu tiên* ch2, bỏ qua 2 mũi, 8sc* lặp lại phần * * thêm 1 lần nữa

Thế là mình vừa tạo khuy xong

Hàng 3: ch1, sc vào chân đầu tiên, sc tới hết

Lưu ý cái đoạn ch2 ở hàng trước thì hàng này móc 2sc vào

Diềm thân áo bên trái

Hàng 1: mặt phải

ch1, sc 29[34,39,49,59,65] mũi

Hàng 2-3 móc như hàng 1

3. Tay áo

Vòng 1:

ch1, dc vào mũi ch1 vừa tạo, 28[30,32,34,36,36]dc

Lúc này có dc (29[31,33,35,37,37) mũi

Vòng 2:

ch1, hdc vào mũi ch1 vừa tạo *bỏ qua 1 mũi, hdc vào chân tiếp theo, hdc around* lặp lại ** tới hết

Lúc này có dc (29[31,33,35,37,37) mũi

Vòng 3:

ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo,  dc (29[31,33,35,37,37]

Lặp lại vòng 2-3 thêm- – 2[3,5,6,7,9]  lần

Áo này móc nhanh dễ nè

Mặt trước

Mặt sau

Chúc các bạn thành công nhé!

>> Hướng dẫn móc áo khoác Khỉ con

Nguồn: hame