#27 Hướng dẫn móc áo khoác len hình chú Khỉ con

3181

Cơ mà em Cá nhà mình sinh năm con khỉ, nên cũng tạo cho mình cái thói quen sưu tầm các món đồ liên quan tới chú khỉ cho em ấy. Hôm nay mình chia sẻ chart móc áo khoác Khỉ con mình vừa sưu tầm được từ hame.

– Áo này móc từ cổ xuống

– Time tầm 1-2 ngày

– Móc dễ thích hợp cho các bạn mới học móc

Ảnh áo dưới đây là của bạn Ngọc Hoàng móc bằng len satin cho bé 3 tuổi hết tròn 4c màu aqua, bạn bảo móc rất nhanh, khi móc xong vừa hết len và bé mặc vừa in nên có hứng thú làm thêm các sản phẩm khác.

* Nguyên liệu

  • Len bernat satin mua len: tại đây
  • Kim móc 3,5mm

Ảnh mẫu

Cách làm

* Áo hướng dẫn cho các cỡ:

Sơ sinh vòng ngực 45cm

6-12 tháng vòng ngực 55cm

1-2 tuổi vòng ngực 60ccm

3-4 tuổi vòng ngực 68cm

5-6 tuổi vòng ngực 75cm

7-8 tuổi vòng ngực 85cm

Len patons canadiana hoặc satin kim móc 3,5mm

ch: mũi bính

dc: mũi kép đơn

sc: mũi đơn

Mũi d2tog

Móc từ cổ xuống

H1: móc 42[42,50,52,60,60] mũi kép đơn

H2:   ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 2[2,3,3,4,4] lần , (2dc,ch1, 2dc) vào cùng 1 chân tiếp theo, dc 7[7,8,9,10,10] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào cùng 1 chân tiếp theo , (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiép theo)7[7,8,8,9,9] lần , (2dc, ch1, 2dc) vào cùng 1 chân tiếp theo, dc 7[7,8,9,10,10]lần , (2dc, ch1, 2dc) vào cùng 1 chân tiếp theo, (sc vào chân tiép theo , dc vào chân tiếp theo) 2[2,3,3,4,4]lần , dc vào chân cuối cùng

H3: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, dc 6[6,8,8,10,10] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, , dc 11[11,12,13,14,14] mũi , (2dc, ch1, 2dc)  vào chân ch ở hàng trước , dc 18[18,20,20,22,22] mũi , (2dc, ch1,2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 11[11,12,13,14,14] mũi , (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc  7[7,9,9,11,11] mũi

H4: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 4[4,5,5,6,6]  lần, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 15[15,16,17,18,18] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 11[11,12,12,13,13] lần, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 15[15,16,17,18,18] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 4[4,5,5,6,6]  lần, dc vào chân cuối cùng

H5: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, dc 10[10,12,12,14,14] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 19[19,20,21,22,22] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc 26[26,28,28,30,30], (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước,  dc   19[19,20,21,22,22] mũi,  (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, 11[11,13,13,15,15] mũi

Với size 1 chuyển sang móc phần thân, các cỡ khác móc tiếp như sau:

H6: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [6,7,7,8,8]  lần, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước,  dc [23,24,25,26,26] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [15,16,16,17,17] lần, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [23,24,25,26,26] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, (sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo)  [6,7,7,8,8] lần

H7: ch1, móc  dc vào chân ch1 vừa tạo, dc [14,16,16,18,18]mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [27,28,29,30,30]mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [34,36,36,38,38]], (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [27,28,29,30,30]mũi , (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [15,17,17,19,19] mũi

Với size 2 và 3 chuyển sang móc phần thân, các size khác móc tiếp như sau:

H8: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [9,10,10]  lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [33,34,34] mũi, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, [20,21,21] lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [33,34,34] lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước,  ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo)  [9,10,10]  lần, dc vào mũi cuối cùng

H9: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo,  dc  [20,22,22] mũi, ], (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [37,38,38] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [44,46,46] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [37,38,38] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc[21,23,23] mũi

Với size 4 và 5  chuyển sang móc phần thân, size 6 móc tiếp như sau:

H10: : ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [12 ]  lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [42 ] mũi, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, [25] lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [42] lần, ( 2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước,  ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) [12]  lần, dc vào mũi cuối cùng

H11: : ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo,  dc  [26] mũi, ], (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [46] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [54] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc [46] mũi, (2dc, ch1, 2dc) vào chân ch1 ở hàng trước, dc[27] mũi

* Móc thân áo

H1: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 6[8,9,11,12,14]  lần, dc vào chân ch1, ch2 [2,2,2,4,4], bỏ qua 23[31,32,41,42,50] dc( đoạn này là ống tay thứ 1) dc vào chân ch1,  ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 15[19,20,24,25,29] lần, dc vào chân ch1, ch2 [2,2,2,4,4], bỏ qua 23[31,32,41,42,50] dc( đoạn này là ống tay thứ 2,  dc vào chân ch1, ( sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo) 6[8,9,11,12,14]  lần, dc vào chân cuối cùng

H2: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, dc vào chân dc, đoạn ch1 ở hàng trước thì móc 1 dc vào

Lúc này có 64[80,86,102,112,128] mũi

H3: ch1, dc vào chân ch1*sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** tới hết, dc vào chân cuối cùng

Lúc này có 64[80,86,102,112,128] mũi

lặp lại dòng 2 và 3 thêm 5[7,9,10,12,14]  lần, nếu muốn áo dài hơn thì móc thêm

* Tay áo: móc vòng tròn, kết thúc vòng thì nối với nhau bằng mũi trượt

V1:  ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo,  dc 29[37,39,47,51,55] mũi

Lúc này có 30(38,40,48,52,56] mũi

V2: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, d2tog, dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (28[36,38,46,50,54] mũi

V3: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có  (26[34,36,44,48,52] mũi
V4: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (24[32,34,42,46,50] mũi
Với size cỡ 1,2, 3 thì tiếp tục móc tròn ko giảm mũi, còn các cỡ khác tiếp tục  móc như sau:

V 5: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (40,44,48] mũi

V6: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (38,42,46] mũi

V7: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, , dc cho tới khi còn 2 mũi thì móc d2tog

Lúc này có (36,40,44] mũi

Nếu muốn tay áo nhỏ hơn nữa thì mình tiếp tục giảm mũi

* Mũ

Ở mặt phải nối len vào

H1: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo, * 2dc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiép theo, dc vào chân tiếp theo* lặp lại phần **  tới khi còn 1[1,1,0,2,2] mũi thì dc tới hết với cỡ 1-2 tuổi thì 2dc vào chân cuối cùng

Lúc này có :   (55[55,67,69,79,79] mũi

H2:  ch, dc vào chân ch1 vừa tạo * sc vào chân tiếp theo, dc vào chân tiép theo* lặp lại phần ** cho tới hết

Lúc này có (55[55,67,69,79,79] mũi

H3: ch1, dc vào chân ch1 vừa tạo , dc tới hết

Lúc này có (55[55,67,69,79,79] mũi

Khâu mũ lại

* Nẹp áo

Với bên trái vạt  áo

H1: ch1, sc tới hết

H2: ch1 * ch2, bỏ qua 2 mũi, sc 8[8,8,10,10,
10] mũi* lặp lại phần ** cho tới hết

Hàng này là làm khuy áo

H3:  ch1, sc  tới hết, riêng đoạn ch2 ở hàng trước thì móc 2 mũi đơn vào

H4:  ch1, sc tới hết

Vạt bên trái làm tương tự nhưng lưu ý ko làm khuy

* Tai

Căn vị trí tai như hình

Với màu da

H1 : ch1, bỏ qua 1 hàng, 10dc vào chân tiếp theo, bỏ qua 1 hàng, dùng mũi trượt kết thúc vòng

H2:  với màu chính( màu nâu) ch1,10 sc, dùng mũi trượt kết thúc vòng, quay đầu lại

H3: ch1* sc vào chân sc, 2sc vào chân tiếp theo* lặp lại phần ** tới hết lúc này có 15 mũi, dùng mũi trượt kết thúc vòng

H4: ch, 15sc, dùng mũi trượt kết thúc vòng

Với các cỡ bé hơn có thể bỏ qua hàng 4- tùy các bạn

* Đuôi

Làm đằng sau áo

– Đánh dấu điểm làm đuôi như hình, trượt 9 mũi, móc toàn bộ là mũi đơn, cứ 4 hàng thay màu 1 lần

Hoàn thành

* Túi áo

H1: ch5, sc từ chân thứ 2 của kim móc

H2: ch1, 2sc vào chân đầu tiên, sc tới hết, 2sc vào chân cuối cùng

Lặp lại 2 hàng trên thêm 2[3,3,4,5,5] lần

Dòng tiếp theo: ch1, sc tới hết

Lặp lại dòng tiếp theo thêm 4[5,5,6,6,7]  lần

Cuối cùng đi  1 hàng mũi đơn quanh túi( trừ miệng túi)

Khâu ráp các bộ phận lại

Chúc các bạn thành công nhé!

>> Hướng dẫn móc áo khoác Kitty cho bé

Nguồn: sưu tầm