#52 Hướng dẫn đan áo len nữ Cascata

1233

♥ Hướng dẫn cho các size: S (M, L)

♥ Ngực áo: 82 (94, 100) cm

 I/ Nguyên liệu cần chuẩn bị

– Len (chart gốc dùng 6 (6, 7) cuộn len Rosários 4 Alfama yarn, màu 11 (50g/125 m).)

– Kim đan phù hợp với len của bạn (chart gốc dùng kim 3mm)

► Mẫu thử: 24 mũi và 34 hàng đan trơn (sau block) tương đương 10cm

 Mình có nhận order len phù hợp để đan áo này, mọi người xem bảng màu tại đây nhé ^^
– Đánh dấu, kim khâu len, kéo

 II/ Kí hiệu và các mũi cần biết

– Mũi K, mũi P (Kn: đan n mũi theo kiểu K, mỗi chân 1 mũi)

– Mũi yo (yarn over): vắt len tạo mũi nhưng không đan

– Mũi tăng M1R, M1L

– Mũi giảm K2tog, SSK

– Mũi giảm CDD: trượt đồng thời 2 mũi theo kiểu K, K1, đưa 2 mũi trượt vòng qua mũi vừa đan

– DS: đan mũi đôi (đan dòng ngắn theo kiểu Đức, các bạn có thể tìm trên youtube với từ khóa “Germanshort-rows knitting” để biết cách làm)

– pm: đánh dấu

– slm: chuyển đánh dấu

 III/ Cách thực hiện

  1. Cổ áo

– Bắt 156 (165, 174) mũi, tiến hành đan nối vòng, đánh dấu lại điểm bắt đầu hàng

– H1: K đến hết.

– H2: P đến hết.

– H3: K đến hết.

– Tiếp theo chúng ta sẽ định hình cổ bằng cách đan dòng ngắn, lưu ý tại các hàng sau, mũi đôi tạo thành của hàng trước sẽ được đan chập lại như 1 mũi

– H4 (mặt phải): K58 (60, 62), turn (quay lại đan tiếp hàng sau).

– H5 (mặt trái): DS, P đến hết hàng, slm, P58 (60, 62), turn.

– H6: DS, K đến hết hàng, slm, đan K qua mũi đôi của hàng trước 2 mũi, turn.

– H7: DS, P đến hết hàng, slm, đan P qua mũi đôi của hàng trước 2 mũi, turn.

– Lặp lại hàng 6 và 7 thêm 0 (1, 2) lần nữa.

– H10: DS, K đến hết hàng, slm, đan K qua mũi đôi của hàng trước 3 mũi, turn.

– H11: DS, P đến hết hàng, slm, đan P qua mũi đôi của hàng trước 3 mũi, turn.

– H12: DS, K đến hết hàng, slm, đan K qua mũi đôi của hàng trước 4 mũi, turn.

– H13: DS, P đến hết hàng, slm, đan P qua mũi đôi của hàng trước 4 mũi, turn.

– H14: DS, K đến hết hàng.

             Quay lại đan nối vòng bình thường và tiếp tục như sau:

– H1: K đến hết (lưu ý đan chập mũi đôi như đã nói)

– Hàng tăng 1: (K3, yo) – lặp lại đến hết. [208 (220, 232) mũi]

– Đan 10 (12, 14) hàng K.

– Hàng tăng 2: (K4, yo) – lặp lại đến hết. [260 (275, 290) mũi]

– Đan 16 (18, 20) hàng K.

– Hàng tăng 3: (K5, yo) – lặp lại đến hết [312 (330, 348) mũi]

– Đan 18 (20, 22) hàng K.

            Chia tay và thân:

– H1: K47 (50, 53), P62 (65, 68), K94 (100, 106), P62 (65, 68), K47 (50, 53).

– H2: K47 (50, 53), chiết 62 (65, 68) mũi cho phần tay (chiết lỏng theo kiểu K), K94 (100, 106), chiết 62 (65, 68) mũi cho phần tay tiếp theo (chiết lỏng theo kiểu K), K47 (50, 53).

– H3: K47 (50, 53), bắt thêm 4 (5, 6) mũi, pm, bắt thêm 5 (6, 7) mũi, K94 (100, 106), bắt thêm 0 (1, 2) mũi, pm, bắt thêm 9 mũi, pm, bắt thêm 0 (1, 2) mũi, K47 (50, 53). [206 (222, 238) mũi]

  1. Đan thân(chart họa tiết từ A đến E mọi người xem ở cuối bài)

– H1: K đến m, slm, P1, K đến hết.

– H2: K đến m, slm, P1, K đến m, slm, [đan theo hàng 1 của chart A], slm, K đến hết.

– H3: K đến m, slm, P1, K đến m, slm, [đan theo hàng 2 của chart A], slm, K đến hết.

– H4: K đến m, slm, P1, K đến m, slm, [đan lần lượt theo các hàng tiếp theo của chart], slm, K đến hết.

– Lặp lại hàng 4 với từng size như sau:

            + SIZE S: đan lần lượt từ chart A đến hết chart C.

            + SIZE M: đan lần lượt từ chart A đến hết chart D.

            + SIZE L: đan lần lượt từ chart A đến hết chart E.

            Đan gấu áo:

– H1: P đến hết.

– H2: K đến hết.

– Chiết hết theo kiểu P (chiết lỏng tay). Giấu len thừa và block để định hình sản phẩm (chú ý block định hình rõ họa tiết để áo được đẹp hơn)

  1. Các chart họa tiết

CHART A:

– H1: P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1, P1. [9 mũi]

– H2: P1, K7, P1.

– H3: M1R, P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK, P1, M1L. [11 mũi]

– H4: K1, P1, K7, P1, K1.

– H5: K1, P1, K2, yo, CDD, yo, K2, P1, K1.

– H6: lặp lại hàng 4.

– H7: M1R, K2, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo, K2, M1L. [13 mũi]

– H8: K6, P1, K6.

– H9: K4, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K4.

– H10: K6, P1, K6.

– H11: M1R, K1, yo, CDD, yo, K2, P1, K2, yo, CDD, yo, K1, M1L. [15 mũi]

– H12: K7, P1, K7.

– H13: yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo.

– H14: K3, P1, K7, P1, K3.

– H15: M1R, K1, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1, M1L. [17 mũi]

– H16: K4, P1, K7, P1, K4.

– H17: K2tog, yo, K2, P1, K2, yo, CDD, yo, K2, P1, K2, yo, SSK.

– H18: lặp lại hàng 16.

– H19: M1R, (P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1) x2 (làm như trong ngoặc 2 lần), P1, M1L. [19 mũi]

– H20: K1, (P1, K7) x2, P1, K1.

– H21: K1, (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x2, P1, K1.

– H22: lặp lại hàng 20.

– H23: M1R, K1, (P1, K2, yo, CDD, yo, K2) x2, P1, K1, M1L. [21 mũi]

– H24: K2, (P1, K7) x2, P1, K2.

– H25: (K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1, P1, K1) x2, K2tog, yo, K1, yo, SSK.

– H26: K6, P1, K7, P1, K6.

– H27: M1R, K4, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K4, M1L. [23 mũi]

– H28: (K7, P1) x2, K7.

– H29: (K2, yo, CDD, yo, K2, P1) x2, K2, yo, CDD, yo, K2.

– H30: lặp lại hàng 28.

– H31: M1R, (yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo, K1) x2, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo, M1L. [25 mũi]

– H32: K4, (P1, K7) x2, P1, K4.

– H33: K2, (yo, SSK, P1, K2tog, yo, K3) x2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K2.

– H34: lặp lại hàng 32.

– H35: M1R, K2tog, (yo, K2, P1, K2, yo, CDD) x2, yo, K2, P1, K2, yo, SSK, M1L. [27 mũi]

– H36: K5, (P1, K7) x2, P1, K5.

– H37: (K1, P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK) x3, K1, P1, K1.

– H38: K1, (P1, K7) x3, P1, K1.

– H39: M1R, K1, (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x3, P1, K1, M1L. [29 mũi]

– H40: K2, (P1, K7) x3, P1, K2.

CHART B:

– H41: K2, (P1, K2, yo, CDD, yo, K2) x3, P1, K2. [29 mũi]

– H42: K2, (P1, K7) x3, P1, K2.

– H43: M1R, K2tog, yo, (K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo) x3, K1, yo, SSK, M1L. [31 mũi]

– H44: K3, (K4, P1, K3) x3, K4.

– H45: K2tog, yo, K1, (K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1) x3, K2, yo, SSK.

– H46: lặp lại hàng 44.

– H47: M1R, K2, yo, (CDD, yo, K2, P1, K2, yo) x3, CDD, yo, K2, M1L. [33 mũi]

– H48: K4, (K4, P1, K3) x3, K5.

– H49: K1, yo, SSK, K1, (P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1) x3, P1, K1, K2tog, yo, K1.

– H50: K4, (P1, K7) x3, P1, K4.

– H51: M1R, K2, yo, SSK, (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x3, P1, K2tog, yo, K2, M1L. [35 mũi]

– H52: K5, (P1, K7) x3, P1, K5.

– H53: yo, CDD, yo, K2, (P1, K2, yo, CDD, yo, K2) x3, P1, K2, yo, CDD, yo.

– H54: lặp lại hàng 52.

– H55: M1R, K1, P1, K1, K2tog, yo, (K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo) x3, K1, yo, SSK, K1, P1, K1, M1L. [37 mũi]

– H56: K2, P1, K3, (K4, P1, K3) x3, K4, P1, K2.

– H57: K2, P1, K2tog, yo, K1, (K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1) x3, K2, yo, SSK, P1, K2.

– H58: lặp lại hàng 56.

– H59: M1R, K2, P1, K2, yo, (CDD, yo, K2, P1, K2, yo) x3, CDD, yo, K2, P1, K2, M1L. [39 mũi]

– H60: K3, P1, K3, (K4, P1, K3) x3, K4, P1, K3.

– H61: K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1, (P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1) x3, P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1.

– H62: K7, (P1, K7) x3, P1, K7.

– H63: M1R, K2tog, yo, K3, yo, SSK, (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x3, P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK, M1L. [41 mũi]

– H64: P1, K7, (P1, K7) x3, P1, K7, P1.

– H65: P1, K2, yo, CDD, yo, K2, (P1, K2, yo, CDD, yo, K2) x3, P1, K2, yo, CDD, yo, K2, P1.

– H66: lặp lại hàng 64.

– H67: M1R, K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo, (K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo) x3, K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo, K1, M1L. [43 mũi]

– H68: K5, P1, K3, (K4, P1, K3) x3, K4, P1, K5.

– H69: K3, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1, (K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1) x3, K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K3.

– H70: lặp lại hàng 68.

– H71: M1R, yo, CDD, yo, K2, P1, K2, yo, (CDD, yo, K2, P1, K2, yo) x3, CDD, yo, K2, P1, K2, yo, CDD, yo, M1L. [45 mũi]

– H72: K6, P1, K3, (K4, P1, K3) x3, K4, P1, K6.

– H73: K2, P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1, (P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1) x3, P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1, P1, K2.

– H74: K2, P1, K7, (P1, K7) x3, P1, K7, P1, K2.

– H75: M1R, K2, P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK, (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x3, P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK, P1, K2, M1L. [47 mũi]

– H76: K3, P1, K7, (P1, K7) x3, P1, K7, P1, K3.

– H77: K3, P1, K2, yo, CDD, yo, K2, (P1, K2, yo, CDD, yo, K2) x3, P1, K2, yo, CDD, yo, K2, P1, K3.

– H78: lặp lại hàng 76.

– H79: M1R, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo, (K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo) x3, K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1, M1L. [49 mũi]

– H80: P1, K7, P1, K3, (K4, P1, K3) x3, K4, P1, K7, P1.

CHART C:

– H81: (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x6, P1. [49 mũi]

– H82: (P1, K7) x6, P1.

– H83: M1R, (P1, K2, yo, CDD, yo, K2) x6, P1, M1L. [51 mũi]

– H84: K1, (P1, K7) x6, P1, K1.

– H85: K1, (K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo) x6, K2.

– H86: K1, (K4, P1, K3) x6, K2.

– H87: M1R, K1, (K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1) x6, K2, M1L. [53 mũi]

– H88: K2, (K4, P1, K3) x6, K3.

– H89: K1, yo, (CDD, yo, K2, P1, K2, yo) x6, CDD, yo, K1.

– H90: lặp lại hàng 88.

– H91: M1R, K2, (P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1) x6, P1, K2, M1L. [55 mũi]

– H92: K3, (P1, K7) x6, P1, K3.

– H93: K1, yo, SSK, (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x6, P1, K2tog, yo, K1.

– H94: lặp lại hàng 92.

– H95: M1R, K3, (P1, K2, yo, CDD, yo, K2) x6, P1, K3, M1L. [57 mũi]

– H96: K4, (P1, K7) x6, P1, K4.

– H97: P1, K1, K2tog, yo, (K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo) x6, K1, yo, SSK, K1, P1.

– H98: P1, K3, (K4, P1, K3) x6, K4, P1.

– H99: M1R, P1, K2tog, yo, K1, (K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1) x6, K2, yo, SSK, P1, M1L. [59 mũi]

– H100: K1, P1, K3, (K4, P1, K3) x6, K4, P1, K1.

– H101: K1, P1, K2, yo, (CDD, yo, K2, P1, K2, yo) x6, CDD, yo, K2, P1, K1.

– H102: lặp lại hàng 100.

– H103: M1R, K2, yo, SSK, K1, (P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1) x6, P1, K1, K2tog, yo, K2, M1L. [61 mũi]

– H104: K6, (P1, K7) x6, P1, K6.

– H105: K4, yo, SSK, (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x6, P1, K2tog, yo, K4.

– H106: lặp lại hàng 104.

– H107: M1R, K1, yo, CDD, yo, K2, (P1, K2, yo, CDD, yo, K2) x6, P1, K2, yo, CDD, yo, K1, M1L. [63 mũi]

– H108: K7, (P1, K7) x6, P1, K7

– H109: Yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo, (K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo) x6, K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo.

– H110: K3, P1, K3, (K4, P1, K3) x6, K4, P1, K3.

– H111: M1R, K1, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1, (K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1) x6, K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1, M1L. [65 mũi]

– H112: K4, P1, K3, (K4, P1, K3) x6, K4, P1, K4.

– H113: K2tog, yo, K2, P1, K2, yo, (CDD, yo, K2, P1, K2, yo) x6, CDD, yo, K2, P1, K2, yo, SSK.

– H114: lặp lại hàng 112.

CHART D:

– H115: M1R, (P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1) x8, P1, M1L. [67 mũi]

– H116: K1, (P1, K7) x8, P1, K1.

– H117: K1, (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x8, P1, K1.

– H118: lặp lại hàng 116.

– H119: M1R, K1, (P1, K2, yo, CDD, yo, K2) x8, P1, K1, M1L. [69 mũi]

– H120: K2, (P1, K7) x8, P1, K2.

– H121: K2tog, yo, (K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo) x8, K1, yo, SSK.

– H122: K2, (K4, P1, K3) x8, K3.

– H123: M1R, K2, (K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1) x8, K3, M1L. [71 mũi]

– H124: K3, (K4, P1, K3) x8, K4.

– H125: K2, yo, (CDD, yo, K2, P1, K2, yo) x8, CDD, yo, K2.

– H126: lặp lại hàng 124.

CHART E:

– H127: M1R, yo, SSK, K1, (P1, K1, K2tog, yo, K1, yo, SSK, K1) x8, P1, K1, K2tog, yo, M1L. [73 mũi]

– H128: K4, (P1, K7) x8, P1, K4.

– H129: K2, yo, SSK, (P1, K2tog, yo, K3, yo, SSK) x8, P1, K2tog, yo, K2.

– H130: lặp lại hàng 128.

– H131: M1R, K2tog, yo, K2, (P1, K2, yo, K1, yo, K2) x8, P1, K2, yo, SSK, M1L. [75 mũi]

– H132: K5, (P1, K7) x8, P1, K5.

– H133: K1, P1, K1, K2tog, yo, (K1, yo, SSK, K1, P1, K1, K2tog, yo) x8, K1, yo, SSK, K1, P1, K1.

– H134: K1, P1, K3, (K4, P1, K3) x8, K4, P1, K1.

– H135: M1R, K1, P1, K2tog, yo, K1, (K2, yo, SSK, P1, K2tog, yo, K1) x8, K2, yo, SSK, P1, K1, M1L. [77 mũi]

– H136: K2, P1, K3, (K4, P1, K3) x8, K4, P1, K2.

– H137: K2, P1, K2, yo, (CDD, yo, K2, P1, K2, yo) x8, CDD, yo, K2, P1, K2.

– H138: lặp lại hàng 136

            Chúc các bạn thành công! ♥