Hướng dẫn cách móc ba lô sợi cói

955

Nguyên liệu: 2 cuộn cói. 1c milk bò đen. Vải lót. 1 ít sợi dây dù tròn
Các kí hiệu:
x : mũi đơn
V : 2 đơn chung chân

Cách làm:
Tạo VTMT
H1: 8x
H2: 8v (lưu ý từ hàng này nẹp kèm theo sợi cotton để túi có độ đứng dáng mà ko bị cứng như nẹp cavas.
H3: (1v1x )*8
H4: (1v2x)*8
H5: (1v3x)*8
H6: x hết
H7: 3x. (1v4x)*7, 1x
H8: (1v5x)*8
H9: 4x( 1v6x)*7. 2x
H10: (1v7x)*8
H11: 6x( 1v8x)*7.2x
H12: (1v9x)*8
H13: 8x( 1v10x)*7.2x
H14: x hết
H15: (1v 11x)*8
H16: 6x( 1v12x)*7.6x
H17: (1v13x)*8
H18: 8x( 1v14x)*7.6x
H19: (1v15x)*8
H20: 9x( 1v16x)*7.7x
Từ 21 -H53: x hết

Phần quai:
Móc 9 bính quay lại móc 8x đến 1 đoạn dài 60cm thì ngưng viền quanh. X2 sợi. Móc 1 sợi tầm 20cm để xách. Sau đó khâu quai vào túi. Luồn dây rút.

Sau đó làm quả bông trang trí!

Cuối cùng là may lót . Như vậy đến đây ta đã cơ bản hoàn chỉnh ba lô. Chúc các bạn thành công!

By Miz