Chart áo Croptop

996

Nguyên liệu:

Sợi cotton Việt Nam, Cotton Nhật, lace nhũ, sợi visco, sợi lụa…,các loại sợi 1mm
Kim móc: 1.5mm


Form áo croptop

Cách thực hiện
* Ký hiệu: k: kép; b: bính
Bước 1: Móc thân áo

Khởi tạo 1 dây bính dài bằng 1/2 vòng ngực của bạn, móc 90 mũi bính
H1: [ ( 2 kép,2 bính, 2 kép) chung chân, 1 bính, bỏ 3 mũi nền, ( 2 kép,2 bính, 2 kép) chung chân]……….lặp lại trong […] hết hàng.
H2: [( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H1, 1 bính, ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H1]……….lặp lại trong […] hết hàng..
Móc thêm mảnh thứ 2 từ H1-H4 .
Nối mảnh 1 và 2 bằng 10 mũi bính ở 2 bên tạo 2 phần nách.
H5: [( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H4, 2 bính, ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H4]………lặp lại trong […] hết hàng.
H6: [( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H5, 2 bính, ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H5.]…….lặp lại trong […] hết hàng.
H7: [ ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H6, 3 bính, ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H6.]………lặp lại trong […] hết hàng.
H8: [ ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H7, 3 bính] * 3 lần, 1 bính , ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H7, 3 bính] * 3 lần……..lặp lại hết hàng
H9: [ ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H8, 3 bính] * 3 lần, 3 bính , ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H8H14:, 3 bính] * 3 lần……..lặp lại hết hàng
H10: [ ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H9, 4 bính] * 3 lần, (2b, 2 k, 2 b) vào 3 bính hàng 9, ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H9, 4 bính] * 3 lần…..lặp lại hết hàng
H11: [ ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H10, 4bính] * 3 lần, (3b, 2 k, 3b) vào 3 bính hàng 10 , ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H10, 4 bính] * 3 lần…..lặp lại hết hàng
H12: [ ( 2 kép,2 bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H11, 4 bính] * 3 lần, (3b, 2 k, 3 b) vào 3 bính hàng 11, ( 2 kép,2bính, 2 kép) vào 2 bính giữa 4 kép H11, 4 bính] * 3 lần…..lặp lại hết hàng
H13: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H12, 4b, (1k, 5b, 1k) vào 2 b giữa 4k H12, 4b, ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H12, (4b, 2k, 4b)…lặp lại hết hàng
H14: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H13,4b, 9k vào 5b H13, 4b, ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H13, (4b, 2k, 4b)…lặp lại hết hàng
Bắt đầu H15 trở đi, bạn vừa nhìn chữ vừa nhìn chart hình bởi họa tiết áo crop top tương đối phức tạp.
H15: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H14, 4b, (1k,1b)*9 lần vào 9k H14, 4b, ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H14, (4b, 2k, 4b)…lặp lại hết hàng
H16: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H15, (3b, 1đơn)* 8 lần vào (1k,1b) ở H15, 3b,( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H15, (4b, 1k,4b,1k 4b)…lặp lại hết hàng
H17: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H16, (3b, 1đơn)*7 lần , 3b,( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H16, 3b, (3b,7k,3b)…lặp lại hết hàng
H18: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H17, (3b, 1đơn)*6 lần , 3b,( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H17, 3b, (1k, 1 b) * 7 lần ……lặp lại hết hàng
H19: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H18, (3b, 1đơn)*5 lần , 3b,( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H18, 3b, (1k, 1 b) * 7 lần ……lặp lại hết hàng
H20: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H19, (3b, 1đơn)*4 lần , 3b,( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H19, 3b, (1k, 2 b) * 7 lần ……lặp lại hết hàng
H21: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H20, (3b, 1đơn)*3 lần , 3b,( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H20, 3b, (2k chung chân, 2 b) * 7 lần ……lặp lại hết hàng
H22: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H21, (3b, 1đơn)* 2 lần , 3b,( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H21, 3b, (2k , 2 b) * 7 lần ……lặp lại hết hàng
H23: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H22, 3b, 1 đơn ,3b, ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H22,4b, ( 3k, 2b) *7 lần…..lặp lại hết hàng
H24: ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H23, ( 2k, 2b, 2k) vào 2 b giữa 4k H23,4b, ( 3k, 4b) *7 lần…..lặp lại hết hàng
H25: (2k vào giữa 2b H24)*2 lân, 6b, (3k chung chân, 6b)*7 lần…..lặp lại hết hàng

Bước 2: Móc dây áo
Nối len vào H1 phần thân áo:

H1: 2 kép, (2k,2b,2k) chung chân, 2 kép
H2 – H40: như H1
xong H40 bạn ráp dây bằng mũi đơn qua thân sau
Tương tự với dây áo còn lại.

Như vậy đã hoàn thiện xong chiếc áo croptop rồi. Mình cũng mới sưu tầm chart áo croptop này nên đang thực hiện đây, có sản phẩm mình sẽ up cho mọi người xem nhé!

Nguồn: sưu tầm